Beviljade anslag 2018

Under 2018 beviljades anslag för omkring 16,5 miljoner kronor.
Stiftelsen har sedan 1971 beviljat anslag för drygt 424 miljoner kronor.