Beviljade anslag 2019

Under 2019 beviljades anslag för omkring 18 miljoner kronor.
Stiftelsen har sedan 1971 beviljat anslag för drygt 442 miljoner kronor.