Beviljade anslag 2020

Under 2020 beviljades 18 anslag om 19 miljoner kronor varav drygt 11 miljoner kronor till särskilda anslag med anledning av pandemin Covid-19.

Stiftelsen har sedan 1971 beviljat anslag för närmare 462 miljoner kronor.